style="height: 30px;">
Rød løper - Christian Sunde
Rød løper i landskap

Våren 2016 fikk jeg det ærefulle oppdrag av Flekkefjord Sparebank å lage en utsmykking som skulle gis i gave i anledning Flekkefjords 175-års byjubileum. Det var med glede og ydmykhet jeg begynte arbeidet med å skape et kunstverk til mitt hjemsted.

Hovedtanken bak prosjektet har vært å løfte fram Tollbodplassen med sin sentrale plassering både historisk og geografisk, og samtidig styrke plassens identitet. Jeg har ønsket å skape et levende og jordnært kunstprosjekt med et tilhørende nytt landskap. Sammen skal dette ha kvaliteter som har til hensikt å styrke flekkefjæringenes tilhørighet til både plassen og byens historie.

Innholdet i Rød løper tar ikke mål av seg å fortelle hele Flekkefjords historie. Tanken har heller vært å løfte fram og visualisere noen hendelser jeg mener har vært viktige for byen, og kanskje avgjørende for vår felles identitet. Flere av motivene har derfor rom for egne tolkninger.

Motivene i løperen har integrert rødlig lys, derav tittelen på verket. Lyset skifter til hvitt når det er aktivitet og lyd i storsalen i Spira.

Mitt ønske har vært å utforme et identitetsskapende, levende og vakkert sted til glede for byens innbyggere og gjester. Jeg håper at jeg har lykkes med dette.

Christian Sunde,
sommeren 2017